THOMAS  ARNOLD

S T R O N A  A U T O R S K A

S T R O N A  A U T O R S K A

THOMAS ARNOLD

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.thomasarnold.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności, dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

§1. Informacje podstawowe.

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: T.A. BOOKS Sp. z o.o. ul. Radoszowska 167, 44-280 Rydułtowy; NIP: 6472599125; KRS 0000986732; REGON 522795952

 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: tabooksspzoo@gmail.com

 

§2. Zasady przetwarzania danych.

 • Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 • Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

 • w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

 • Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 • jeśli, korzystając z podstrony www.thomasarnold.pl.sklep, prześlesz nam wypełniony formularz zamówienia w postaci e-maila, to będziemy przetwarzać dane, które będą w nim zawarte. Przekazanie nam tych danych następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

 • jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie www.thomasarnold.pl.kontakt, to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 • pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

 

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 • Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie (np. Google Analytics);

 • Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić, przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

§6. Metody ochrony danych stosowane przez Administratora.

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 • Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

§7. Hosting.

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) przez serwer operatora: webwavecms.com.

 

§8. Prawa użytkowników.

 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz:

 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 • Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

§9. Pliki cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności od tego, jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

 • Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

 • Cechy plików cookies:

 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 • pozwalają wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

 • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

 • W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

 • Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

 • Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

 • Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

 • Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.